Avgifter

För avgifter gäller enligt nedan.

Medlemsavgift

150:- / Kalenderår.
Träningsavgift

400:- / Termin.

Betalningssätt

Det går bra att betala direkt till din instruktör, via Internet eller med eget inbetalningskort.
Postgironummret är: 32 92 00-0.

Betalar du över Internet eller med eget inbetalningskort, se till att följande information finns med:
 • Vad inbetalningen avser (Medlemsavgift / Träningsavgift, Termin och År).
 • Att inbetalningen avser Naginata.
 • Namn.
 • Personnummer (6 första).
Finns det möjlighet så är det även önskvärt att följande finns med:
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • Mobiltelefonnummer.
 • E-postadress (om du har).
Skulle det vara svårt att få plats på inbetalningskortet kan du även e-posta informationen direkt till föreningens kassör (kassor[AT]bushido.nu). Se dock till att ditt namn, telefonnummer, personnummer (6 siffror) samt att betalningen gäller Naginata finns med på inbetalningskortet.

Kyugradering och Budopass
 • 150:- Kyudiplom- och registreringsavgift.
 • 50:- Budopass.
 • 15:- Inlagor till Budopass.
Budopass ska medföras vid deltagande i graderingar och tävlingar.

Diplom- och registreringsavgift erlägges kontant innan gradering och återbetalas till ev underkända deltagare efteråt.