Om Iaido

Från svenska Wikipedia

Iaido (居合道) är en japansk modern budoart. Iaido kan beskrivas som konsten att dra det japanska svärdet, katana, men för de som tränar på avancerad nivå kan det snarare beskrivas som en slags meditation i rörelse, med mycket fokus på koncentration. Iaido kan översättas till "vägen till harmoni med nuet" eller "vägen till harmonisk närvaro". Karaktäristiskt för iaido är att utövaren drar svärdet och hugger i samma rörelse. Detta kallas nuki-tsuke på japanska. Iaidon utvecklades under den japanska senmedeltiden för att användas och fungera i strid. Idag övar man i princip samma tekniker som då, dock utan en reell strid som mål. Man utövar Iaido t ex av intresse för japanska traditioner, motion, eller själslig utveckling.

Iaido tränas med bokken (träsvärd, kallas även 'bokuto'), iaito (oslipade träningssvärd av metall) eller shinken (riktiska skarpslipade svärd av metal). Ett iaito är oftast tillverkat av en särskilt legering mellan zink och aluminium som gör svärdet lättare och bättre lämpat för nybörjarträning.

All iaido utförs som kata (förutbestämda "mönster") Utövarna bär keikogi (träningsjacka) och hakama (en vid, veckad byxa som traditionellt bars av samurajerna). Under hakama bärs också obi, bältet, i vilket svärden är nedstuckna med eggen uppåt. Det förekommer både kata som utförs individuellt mot en tänkt motståndare och kata i par med en angripare och en försvarare. Parövningar utövas oftast av säkerhetsskäl med bokken.

En tävling i Iaido går till på så sätt att två iaidokas gör var sin serie kator samtidigt på varsin bana, placerade parallella med varandra. De tävlande bedöms av ett antal domare, oftast tre, som väljer en vinnare genom inbördes röstning med flaggor, antingen röd eller vit, med hänsyn till bäst utövad teknik och inlevelse. En tävlande kan alltså vinna med 2-1 eller 3-0 med sin respektive flaggfärg.

Det finns idag ett flertal traditionella skolor som innehåller iaijutsu bevarade. En del har i modern tid blivit mer eller mindre renodlade iaidoskolor, t.ex. Muso Shinden Ryu och Hōki-ryū, medan andra har bevarat ett bredare och mer komplett innehåll. En de mest kända av dessa är Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū.

Iaido organiseras idag idrott inom ett flertal olika förbund och organisationer. Den internationellt största är Zen-Nippon Kendo Renmei (all-japanska kendoförbundet). I likhet med de flesta andra budoorganisationer använder de ett graderingssystem med kyu- respektive dangrader. I Sverige är 4 kyu den första graden och man avancerar sedan neråt till 1 kyu för att sedan gå över till 1 dan och fortsätta uppåt. Olika bältesfärger eller markeringar för de olika graderna används inte.

Kendoförbundet har även tagit fram ett förenklat standardsystem innehållandes 12 kata. Detta sett kallas ofta ZenKenRen seitei iai och är framförallt ett försök att skapa ett tvärsnitt av traditionell iaido, för att göra iaidon mer lättillgänglig, framförallt för kendo-utövare. Dessa kata tränas av nybörjare och ligger till grund för graderings- och tävlingssystemet. Längre upp i graderna förväntas studierna övergå till en traditionell koryu. Eftersom iaido är en relativt liten budoart i Sverige så är det ofta svårt för mindre klubbar att erbjuda regelbunden koryuträning. Det anordnas dock träningsläger regelbundet runt om i Sverige, vilket ger även utövare från mindre klubbar möjligheten att träna koryu.

Inom kendoförbundet framhäver man ofta att Iaido har mycket starka band till kendo, och det är vanligt att man utövar både kendo och iaido för att få olika perspektiv på den japanska svärdskonsten. Utanför förbundet finns naturligtvis en helt annan syn då kendo aldrig varit en del av deras träning.____

Inom Bushido Luleå Budoklubb tränar vi ZenKenRen seitei iai och Muso Shinden Ryu iaijutsu.