Iaido

Graderna bedöms enligt de riktlinjer som Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har satt upp och målsättningen är att eleven normalt ska få möjlighet att byta Kyugrad två gånger per år. Stor hänsyn tas till träningsintensitet samt enskilda förutsättningar.

De olika Kyu- och Dangraderna visas normalt inte på klädnaden i iaido, som de gör i många andra arter.

SB&K:s riktlinjer för gradering inom Naginata återfinns här